USŁUGI

PALE CFA

Pale CFA – technologia wzmocnienia podłoża gruntowego polega na wierceniu pala świdrem ślimakowym o odpowiedniej średnicy. Podczas wiercenia urobek z otworu wydobywa się na powierzchnię terenu. Gdy osiągamy zaprojektowaną głębokość następuje proces betonowania/cementowania pala poprzez podnoszenie świdra do góry. Ostatnim elementem wykonania pala CFA jest wykonanie zbrojenia. Najczęściej poprzez wprowadzenie kosza zbrojeniowego lub innego kształtownika stalowego.

Pale CFA jako konstrukcyjny element budowlany ma szerokie zastosowanie w geotechnice oraz budownictwie. Stosowany jest przede wszystkim do głębokiego fundamentowania pod np. ekranami akustycznymi i obiektami mostowymi, a także ścian palowych w konstrukcjach oporowych czy w drogownictwie.

MIKROPALE

Mikropale to bardzo uniwersalna metoda wzmacniania podłoża gruntowego znajdująca szerokie zastosowanie w geotechnice.

Mikropale to z definicji pale o średnicy nie przekraczającej 300mm. Mikropale wykonywane mogą być systemem ślimakowym lub poprzez system wiercenia koronką. Do otwory wiertniczego podawany jest zaczyn cementowy o odpowiednich proporcach a cały pal uzupełniany jest zbrojeniem.

Mikropale dzięki wykorzystaniu do ich wykonania małych wiertnic geotechnicznych znajdują zastosowanie w szczególności przy wzmacnianiu fundamentów starych obiektów (piwnic), podchwyceniu ich fundamentów czy kotwienia konstrukcji.

JETGROUNTING

Jet grouting polega na wzmocnieniu struktury gruntu za pomocą wysokociśnieniowego zaczynu cementowego, tworząc cementogrunt. Wiercenie odbywa się za pomocą systemu żerdzi z zamontowanym na końcu specjalnym monitorem, który podaje zaczyn cementowy. Po zawierceniu się na odpowiednią głębokość następuje iniekcja zaczynem cementowym. Podczas podnoszenia i obracania żerdzi zaczyn wycina i miesza grunt pod bardzo wysokim ciśnieniem rzędu 500bar. Parametry wiercenia dobierane są indywidualnie w zależności od warunków gruntowo wodnych oraz zaprojektowanej średnicy kolumny.

Metoda Jetgrounting znajduje szerokie zastosowanie przy pracach geotechnicznych takich jak: uszczelnienie wykopów, obudowy wykopów czy podchwycenie fundamentów.

KOTWY I GWOŹDZIE GRUNTOWE

Kotwy oraz gwożdzie gruntowe znajdują zastosowanie przy wzmocnieniu i stabilizacji skarp oraz osuwisk, wzmacnianiu konstrukcji oporowych czy obudowy wykopu.

Ich zadaniem jest przeniesienie sił rozciągających i zginających poprzez wywiercenie pala o odpowiedniej średnicy na zakładaną głębokość. Wiercenie odbywa się w osłonie zaczynu cementowego. Całość jest dodatkowo wzmacniana warstwą zewnętrzną. Najczęściej wykorzystuje się siatki stalowe, geosyntetyki lub torkret.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.